Maraton Trzech Jezior
ładowanie strony

Regulamin 2024

Regulamin Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior 2024

§ 1

[organizator]

1. Organizatorem Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior 2024 (zwanym dalej: „Festiwalem” lub „Imprezą”) jest Fundacja „Kraina Gór i Jezior” z siedzibą w Tychach (ul. Hutnicza 28, 43-100 Tychy), NIP: 6462980059, REGON: 3848243442.
Partnerami organizacyjnymi są gminy Porąbka i Czernichów.

2. Dane kontaktowe organizatora, dotyczące Zawodów, znajdują się na stronie internetowej: https://www.maraton3jezior.com/kontakt.

3. W trakcie trwania Imprezy kontakt z organizatorem możliwy jest w za pośrednictwem Biura Zawodów, które będzie czynne:

 1. w dniu 13. września od godziny 14:30 do 21:30 (wszystkie dystanse).
 2. w dniu 14. września od godziny 6:00 do 7:30 (dla dystansu 46 km, 25 km), od godziny 8:00 do 9:30 (dla dystansu 25 km).
 3. w dniu 15. września od godziny 7:00 do 9:00 (17 km).

4. O miejscu zlokalizowania Biura Zawodów organizator poinformuje w terminie do dnia 1 września 2024 r. za pośrednictwem strony internetowej biegu maraton3jezior.com.

§ 2

[Festiwal]

1. Festiwal odbędzie się w dniach 13-15 września 2024 r. Szczegółowy harmonogram Imprezy zostanie opublikowany w terminie do dnia 1 września 2024 r. na stronie internetowej biegu maraton3jezior.com.

2. Celem Imprezy jest:

 1. integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz społeczności biegaczy.
 2. promocja zdrowia i aktywnego trybu życia.
 3. promocja walorów turystycznych Beskidu Małego i położonych na jego terenie gmin powiatu bielskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.
 4. promocja kultury ziem górskich.
 5. promocja idei wolontariatu.
 6. ożywienie ruchu turystycznego w miejscowościach położonych w przełomie rzeki Soły w okresie jesiennym oraz promocja tego terenu jako Krainy Beskidzkich Jezior.

§ 3

[biegi]

1. Zasadniczą część festiwalu stanowią biegi rozegrane na czterech dystansach:

 1. Czupel Vertical 3,5 km (+600 m), start 13. września od godz. 16.30.
 2. Maraton Trzech Jezior ok. 46 km (dystans główny, +/- 2480 m), start 14. września godz. 8:00.
 3. Rollercoaster ok. 25 km (ok. +/- 1400 m), start 14. września godz. 10:00.
 4. Szlakiem Wołoskich Pasterzy ok. 17 km (ok. +/- 1230 m), start 15. września godz. 9:30.

2. W każdym z biegów można startować indywidualnie, jako w autonomicznych zawodach. Dodatkowo rozegrana będzie też klasyfikacja wieloetapowa, w ramach której prowadzona będzie łączna klasyfikacja za trzy biegi, dzień po dniu: Czupel Vertical, Maraton Trzech Jezior i Szlakiem Wołoskich Pasterzy (łącznie około 67 km dystansu i około +/- 4300 m).

3. Starty wszystkich dystansów zostaną zlokalizowane w Międzybrodziu Bialskim. Meta dystansu głównego oraz dystansu 25 km zostanie zlokalizowana w Porąbce, meta dystansu 3,5 km na szczycie Czupla, a biegu Szlakiem Wołoskich Pasterzy w Międzybrodziu Bialskim, w miejscu startu. Vertical zostanie rozegrany w piątkowe popołudnie, Maraton i Rollercoaster w sobotę, a Szlakiem Wołoskich Pasterzy w niedzielę. 4. Trasy zostaną poprowadzone drogami publicznymi, leśnymi i szlakami turystycznymi (ponad 90% trasy) Beskidu Małego, wokół jeziora Międzybrodzkiego. Trasa Czupel Vertical w całości będzie poprowadzona drogami leśnymi. Będą przebiegały przez atrakcyjne widokowo oraz cenne kulturowo i historycznie miejsca zachodniej części Beskidu Małego. 5. Ze względów terenowych powrót z mety Czupel Vertical do Międzybrodzia Bialskiego uczestnicy pokonują na własnych nogach – organizator nie zapewnia transportu. Na trasę verticala zawodnicy będą startowali wg listy startowej w 10-sekundowych odstępach czasowych, a o zwycięstwie zadecyduje czas netto.

§ 4

[trasy i limity]

1. Szczegółowy przebieg tras jest podany na stronie internetowej www.maraton3jezior.com.

2. Limity czasu na ukończenie biegów wynoszą:

 1. dla Czupel Vertical – 1 godzina 30 minut.
 2. dla Maratonu Trzech Jezior 46 km – 10 godzin.
 3. dla Rollercoaster 25 km – 6 godzin.
 4. dla Szlakiem Wołoskich Pasterzy – 4 godziny.

3. Limity pośrednie zostaną opublikowane na stronie internetowej w osobnym komunikacie wraz ze szczegółowym przebiegiem trasy. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach pośrednich zostaną poproszeni o zejście z trasy biegu. Ewentualna kontynuacja wbrew zasadom Regulaminu oznacza, że taka osoba nie jest już uczestnikiem biegu i pokonuje trasę jako indywidualny turysta.

4. Trasa w przeważającej większości jest poprowadzona dobrze oznakowanymi szlakami turystycznymi i to one są podstawowym wyznacznikiem kierunku biegu. Uczestnicy biegu otrzymują mapki z przebiegiem trasy. Ponadto trasa będzie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi (w miejscach zmiany kierunku biegu), jak również taśmami ostrzegawczymi (w regularnych odstępach).

§ 5

[warunki uczestnictwa w Festiwalu]

1. W biegach festiwalu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. w dniu biegu mają ukończone 18 lat (wyjątkiem jest Czupel Vertical – tutaj dopuszczamy osoby, które ukończyły w dniu zawodów 15. rok życia oraz posiadają pisemną zgodę opiekuna przedstawiciela ustawowego złożoną osobiście w Biurze Zawodów).
 2. przedstawią organizatorowi pisemne oświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na udział w tego typu wydarzeniach sportowych (według formularza dostępnego w biurze zawodów – wzór dostępny na stronie internetowej biegu), złożenie podpisu na oświadczeniu odbywa się w biurze zawodów w momencie odbierania pakietu startowego.
 3. zaakceptują regulamin biegu.
 4. uiszczą opłatę startową (w pełnej kwocie przeznaczonej na cele organizacyjne festiwalu) w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zapisu na listę startową. W przypadku rejestracji w okresie krótszym niż 7 dni przed zakończeniem zapisów ostatecznym terminem wniesienia i zaksięgowania wpłaty jest dzień 6. września.

2. W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, którym pozwala na to stan zdrowia. Organizator przed rejestracją sugeruje konsultację lekarską. Uczestnicy biegną na własną odpowiedzialność, co potwierdzają pisemnym oświadczeniem podpisywanym w biurze zawodów.

3. Zawodnicy zobowiązani są również do szczegółowej znajomości terenu, po którym będą się poruszać.

4. Pakiety startowe uczestnicy odbierają osobiście w Biurze Zawodów. Dla potwierdzenia tożsamości wymagane jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). W przypadku osób poniżej 18-go roku życia pakiet startowy odbierany jest przez jej przedstawiciela ustawowego.

5. W momencie odbioru pakietu w biurze zawodów uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia numeru telefonu do osoby kontaktowej w razie zaistnienia wypadku na trasie biegu.

6. ZE WZGLĘDU NA WYMAGAJĄCE I TRUDNE TECHNICZNIE TRASY BIEGÓW ORGANIZATOR ZACHĘCA UCZESTNIKÓW DO WYKUPIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA CZAS BIEGU, OBEJMUJĄCEGO UCZESTNICTWO W TEGO TYPU WYDARZENIACH.

§ 6

[rejestracja i opłata startowa]

1. Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem panelu rejestracyjnego, do którego link zostanie opublikowany na stronie internetowej maraton3jezior.com w terminie od 25. lutego 2024 roku (19:00) do 6. września 2024 roku (23:59). W razie wcześniejszego wykorzystania limitu miejsc zapisy zostaną zamknięte przed tym terminem, o czym, organizator poinformuje niezwłocznie poprzez stronę internetową, o której mowa wyżej.

2. Limit uczestników wynosi:

 1. 150 miejsc – Czupel Vertical.
 2. 400 miejsc – Maraton Trzech Jezior 46 km.
 3. 300 miejsc – Rollercoaster 25 km.
 4. 300 miejsc – Szlakiem Wołoskich Pasterzy.

3. Z powyższej puli miejsc organizator rezerwuje do swojej dyspozycji 30 miejsc na każdym z dystansów.

4. Dla każdego dystansu istnieją cztery progi opłaty wpisowej:
– najniższa do 14. kwietnia 2024 roku,
– druga stawka do 21. lipca 2024 roku,
– trzecia stawka do 31. sierpnia 2024 roku i ostatnia,
– najwyższa od 1 września 2024 r. do dnia zawodów, przy czym organizator ma prawo zamknąć rejestrację 6 września lub wcześniej w razie wyczerpania limitu miejsc. Stawki to odpowiednio:

 1. Czupel Vertical: 80 zł/100 zł/120 zł/120 zł
 2. Maraton Trzech Jezior 46 km: 220 zł/250 zł/285 zł/320 zł
 3. Rollercoaster 25 km: 170 zł/190 zł/210 zł/230 zł
 4. Szlakiem Wołoskich Pasterzy: 150 zł/170 zł/190 zł/210 zł
 5. Grand Prix (Vertical+Maraton+SWP): 420 zł/475 zł/550 zł/600 zł

Wieloetapówka (Vertical + Maraton Trzech Jezior + Szlakiem Wołoskich Pasterzy): 420 zł/475 zł/550 zł/600 zł – warunkiem skorzystania z rabatu jest całościowe opłacenie startu (w tytule zamiast dystansu wpisujemy „Grand Prix”). W przypadku rejestracji na wieloetapówkę nie ma możliwości przepisywania pojedynczych biegów na inne osoby. Aby wziąć udział w klasyfikacji wieloetapowej należy zapisać się na każdy z biegów osobno i dokonać jednej opłaty startowej za wszystkie trzy biegi (sumarycznie to niższa kwota niż w przypadku opłacania każdego biegu osobno).

5. Z opłaty startowej na dystansie Czupel Vertical 3,5 km zwolnieni są wolontariusze festiwalu. Warunkiem jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w biegu organizatorom do dnia 15. sierpnia 2024 roku.

6. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy o indywidualnym indeksie ITRA lub UTMB Index lub RMT >800 p. oraz zawodniczki o indywidualnym rankingu ITRA lub UTMB Index >700 p. (lub RMT >800) pod warunkiem zgłoszenia chęci startu organizatorowi drogą mailową nie później niż do 31 sierpnia 2024 r. Liczba dostępnych pakietów zwolnionych z opłaty startowej wynosi 30 dla każdego z biegów i o możliwości skorzystania decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Opłata wpisowa jest przeznaczona na cele organizacyjne biegu i atrakcji towarzyszących. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio na konto fundacji podane niżej lub poprzez system szybkich płatności w panelu rejestracyjnym. W przypadku zmiany progu cenowego przy wpłacie bezpośrednio na konto fundacji decydująca jest data zaksięgowania przelewu.

Dane do przelewu:

PLN:

Fundacja „Kraina gór i jezior”

nr rachunku: 80 1600 1462 1880 8788 1000 0001

BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać IMIĘ, NAZWISKO BIEGACZA ORAZ DYSTANS na przykład: Jan Nowak, 46 km

Dane dla opłat zagranicznych (wysokość opłat euro) – Payments in Euro:

 

Before 31.03.2024

15.04.2024-21.07.2024

22.07.2024-31.08.2024

Maraton Trzech Jezior 46 km

50 EURO

59 EURO

68 EURO

Rollercoaster 25 km

40 EURO

45 EURO

50 EURO

Szlakiem Wołoskich Pasterzy 17 km

35 EURO

40 EURO

45 EURO

Czupel Vertical 3,5 km

19 EURO

22 EURO

25 EURO

Grand Prix Multistage: 3,5 km + 46 km + 17 km

100 EURO

115 EURO

130 EURO

Name of recipient: Fundacja „Kraina gór i jezior”

Account number: 80 1600 1462 1880 8788 1000 0001

BNP Paribas

IBAN: PL

SWIFT: PPABPLPKXXX

Transfer title: RUNNER’S NAME AND SURNAME, DISTANCE e.g.: Jan Nowak, 45 km

8. Organizator ma prawo usunąć z listy startowej zawodników, którzy nie dokonają opłaty startowej w regulaminowym terminie 7 dni od daty zapisu. Ostatecznym terminem uregulowania opłaty startowej jest 6 września.

9. W razie rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 31. sierpnia 2024 roku możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na inną osobę. Warunkiem przeniesienia pakietu jest skuteczne poinformowanie o tym fakcie organizatorów biegu pocztą e-mail (z adresu mailowego podanego przy rejestracji) przez osobę rezygnującą z uczestnictwa nie później niż 20. sierpnia 2024 roku oraz uregulowanie dopłaty za przeniesienie numeru w wysokości 20 zł na konto Fundacji. Ewentualne rozliczenia z tym związane dokonują się bezpośrednio między osobą przenoszącą i przejmującą pakiet, bez udziału organizatora.

10. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy, usługę elektronicznego pomiaru czasu, napoje i artykuły spożywcze na punktach regeneracyjnych, posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu, pamiątkowy gadżet (w przypadku etapówki jeden gadżet dla całego cyklu), medal dla uczestników, którzy ukończyli bieg w limicie czasu, worek depozytowy, ewentualne dodatkowe gadżety w zależności od uzyskanych środków sponsorskich, zabezpieczenie przedmedyczne trasy biegu, transport autokarem z Porąbki do Międzybrodzia na start biegu lub powrotny z Porąbki do Międzybrodzia (dla uczestników dystansów 46 km i 25 km, aby skorzystać z tej możliwości konieczne jest zaznaczenie takiej opcji w panelu rejestracyjnym).

§ 7

[wyposażenie obowiązkowe]

Uczestnicy dystansów 46 km, 25 km, 17 km mają obowiązek być wyposażeni w:

 • naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem koordynatora biura zawodów, koordynatora biegu oraz GOPR oraz zainstalowaną aplikacją „Ratunek” (o ile ich aparat telefoniczny na to pozwala).
 • bidon/softflask/bukłak/lub jakikolwiek pojemnik z napojem o minimalnej objętości 0,5 l (na punktach nie będzie kubków jednorazowych),
 • folia NRC o minimalnych rozmiarach 140cmx100cm,
 • numer startowy z chipem do pomiaru czasu,
 • dokument tożsamości.
 • bandaż elastyczny.
 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem,
 • nakrycie głowy,

Elementy pogrubioną czcionką mogą być usunięte z wyposażenia obowiązkowego w razie sprzyjających prognoz pogody, jednak ostateczny komunikat w tej sprawie zostanie wydany najpóźniej na 24 godziny przed startem danego biegu.

Dla dystansu 46 km dodatkowo:

 • drugi pojemnik wielorazowy (np kubek, bukłak, softflask czy butelka) o dowolnej pojemności. 

Czupel Vertical:

 • numer startowy z chipem do pomiaru czasu
 • dokument tożsamości

Organizator ma prawo weryfikować wymagane wyposażenie i nie dopuścić do startu osób, które nie spełniają regulaminowych wymogów. W razie wykluczenia uczestnika na skutek niedopełnienia regulaminowych wymogów wyposażenia opłata za bieg nie podlega zwrotowi. Ponadto wyposażenie może być kontrolowane bezpośrednio przed startem oraz na trasie biegu. Kontroli obowiązkowej podlega 5 najszybszych zawodników i 5 najszybszych zawodniczek dystansu 46 km. Brak jednego elementu wyposażenia może skutkować karą czasową  20 minut, dwóch  40 minut. Brak trzech elementów skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

§ 8

[odprawa]

1. Odprawa główna odbędzie się online w dniu 12 września 2024 r., o godzinie 20:00. Link do odprawy głównej zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora.

2. Na odprawie głównej organizator:

 1. omówi przebieg tras zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, przez które należy rozumieć miejsce o dużej ekspozycji, trudne technicznie oraz topograficznie (np. krzyżowanie się szlaków, przejścia przed drogi publiczne etc.);
 2. przedstawi prognozowane warunki pogodowe na poszczególne dni zawodów;
 3. ustali ostatecznie zakres obowiązkowego wyposażenia;
 4. przypomni uczestnikom program Festiwalu oraz zasady bezpiecznego poruszania się w terenie górskim i zasady rozgrywania zawodów.

3. Na 15 minut przed startem każdego z biegów przeprowadzona zostanie krótka odprawa uzupełniająca dla uczestników biegu, podczas której przekazane zostaną konieczne informacje bieżące, ze szczególnym uwzględnieniem warunków pogodowych.

§ 9

[przebieg zawodów i bezpieczeństwo]

1. Zawodnicy zobowiązani są do pojawienia się na starcie zawodów 15 minut przed planowaną godziną ich rozpoczęcia, celem umożliwienia organizatorowi przeprowadzenia kontroli obowiązkowego wyposażenia oraz przeprowadzenia ewentualnej odprawy technicznej.

2. Zawodnicy rozstawiani są na starcie według uznania organizatora.

3. Biegi odbywają się po szlakach turystycznych, a w kilku miejscach również po drogach leśnych i publicznych. Na czas zawodów:

 1. szlaki turystyczne nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie omijania lub wyprzedzania turystów;
 2. drogi publiczne nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zawodów zobowiązani są do poruszania się po drogach, jako normalni uczestnicy ruchu drogowego, lewą stroną drogi (w miejscach, gdzie jest to możliwe poboczem po lewej stronie drogi) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w szczególności nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego; uczestnicy korzystać będą z pierwszeństwa w ruchu drogowym wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez policję lub osoby kierujące ruchem, a wykaz takich miejsc zostanie podany uczestnikom podczas odprawy głównej; uczestnicy są ponadto zobowiązani do stosowania się do poleceń funkcjonariuszy policji oraz osób zabezpieczających imprezę, w szczególności w zakresie sposobu poruszania się po drogach publicznych.

4. Podczas trwania zawodów, uczestnicy zobowiązani są do noszenia numeru startowego, otrzymanego w pakiecie startowym w widocznym miejscu. Zdjęcie numeru z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika.

5. Zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń, wydawanych przez sędziów znajdujących się na trasie zawodów. Decyzje podejmowane przez sędziów są ostateczne i nie przysługuje od nich jakiekolwiek odwołanie.

6. Na trasie zawodów uczestnik nie może korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników. Skorzystanie z niedozwolonej pomocy skutkować będzie dyskwalifikacją. Trasę pokonuje na nogach, o własnych siłach.

7. Biegi odbędą się niezależnie od pogody, a decyzję o uczestnictwie podejmuje na własną odpowiedzialność uczestnik biegu. Jednak w razie gwałtownego załamania pogody lub ostrzeżeń meteo IMGW lub RCB a także innych powodów podyktowanych bezpieczeństwem uczestników organizator ma prawo zmienić godzinę startu, a w skrajnie niebezpiecznej sytuacji, po konsultacji ze służbami bezpieczeństwa, ze względów bezpieczeństwa przełożyć bieg na inny termin lub dokonać modyfikacji trasy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

8. Na trasie zlokalizowane zostaną punkty sędziowsko-kontrolne. O ich rozmieszczeniu zadecyduje organizator biegu i informację w tym przedmiocie każdorazowo przekaże na odprawie głównej lub uzupełniającej. W związku z tym uczestnicy biegu mają obowiązek biec z numerem startowym przypiętym w widocznym miejscu z przodu (np. na klatce piersiowej lub na wysokości pasa). Biegacze mają też obowiązek potwierdzenia numeru na żądanie sędziego. Nie odnotowanie obecności zawodnika na punkcie kontrolnym skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

9. W ramach festiwalu rozgrywane są trudne technicznie biegi górskie, w których uczestnictwo wiąże się z ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników charakterystycznym dla tego rodzaju biegów. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator biegu zapewnia pomoc przedmedyczną w strefie mety (w przypadku verticala na starcie) oraz kilka punktów z doraźną pomocą przedmedyczną na trasie zawodów (rozstawienie zespołów w zależności od trudności danego odcinka).

10. W razie kontuzji lub problemów zdrowotnych uczestnik biegu jest zobowiązany – o ile jest w stanie – do poinformowania o tym biura zawodów (kontakt telefoniczny podany na numerze startowym). Biegacze, którzy spotkają na trasie innego uczestnika potrzebującego pomocy są zobowiązani do jej udzielenia, a w razie konieczności doprowadzenia do najbliższego zespołu pomocy przedmedycznej lub poinformowania najbliższego zespołu o zaistniałej sytuacji. W przypadku poważnej kontuzji lub omdlenia należy poinformować niezwłocznie biuro zawodów oraz zaczekać z osobą poszkodowaną na dotarcie zespołu pomocy przedmedycznej. Odmowa lub zaniechanie udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją.

11. W razie rezygnacji z dalszego uczestnictwa z biegu uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym koordynatora biegu lub koordynatora biura zawodów (kontakt telefoniczny podany na numerze startowym). W przeciwnym razie organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji, będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał poinformowania organizatorów o rezygnacji z biegu.

12. W lesie jesteśmy gośćmi. Uszanujmy to, jak również inne osoby korzystające z wypoczynku w górach. Zabrania się zaśmiecania terenu, po którym przebiega trasa biegu. Śmieci, które wyprodukują zawodnicy (np. opakowania po żelach, napojach) należy zabrać ze sobą. Śmieci wyprodukowane na punktach regeneracyjnych należy pozostawić na tych punktach w workach lub innych miejscach do tego przeznaczonych (zgodnie z zasadą segregowania śmieci). Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy biegu. Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować dyskwalifikacją uczestnika lub karą czasową (do decyzji organizatora).

§ 10

[klasyfikacje i nagrody]

1. Biegi mają charakter towarzyski, jednak prowadzone są również klasyfikacje. Podstawowa klasyfikacją jest klasyfikacja OPEN mężczyzn i OPEN kobiet. Ponadto na dystansach vertical, 46 km i 17 km prowadzone są klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

 1. M18/K18 – zawodnicy/zawodniczki z roczników 2006-1990.
 2. M35/K35 – zawodnicy/zawodniczki z roczników 1989-1975.
 3. M50+/K50+ – zawodnicy/zawodniczki z rocznika 1974-1965.
 4. M60/K60 – zawodnicy z rocznika 1964 i starsi.

Na dystansie Rollercoaster 25 prowadzona jest wyłącznie kategoria OPEN.

2. Klasyfikacja wieloetapowa: prowadzona będzie wyłącznie OPEN, osobno dla kobiet i mężczyzn. W ramach tej klasyfikacji w pierwszej kolejności przyznawane będą punkty za miejsca w poszczególnych biegach (wg poniższej tabeli) i to suma punktów z trzech biegów będzie decydowała o kolejności w klasyfikacji końcowej Grand Prix Trzech Jezior. W razie jednakowej liczby punktów dodawane będą czasy z trzech poszczególnych biegów (Czupel Vertical, Maraton Trzech Jezior, Szlakiem Wołoskich Pasterzy). Spośród zawodników o jednakowej liczbie punktów wyższe miejsce w klasyfikacji zajmie zawodnik o niższej sumie czasów. Aby zostać sklasyfikowanym w Grand Prix trzeba ukończyć wszystkie trzy biegi.

3. Punktacja miejsc dla uczestników Grand Prix:

(miejsce – punkty)

1. – 0 p.

2. – 40 p.

3. – 32 p.

4. – 28 p.

5. – 25 p.

6. – 23 p.

7. – 21 p.

8. – 19 p.

9. – 17 p.

10. – 16 p.

11. – 15 p.

12. – 14 p.

13. – 13 p.

14. – 12 p.

15. – 11 p.

16. – 10 p.

17. – 9 p.

18. – 8 p.

19. – 7 p.

20. – 6 p.

21. – 5 p.

22. – 4 p.

23. – 3 p.

24. – 2 p.

25 – 1 p.

4. Dla najlepszych trójek OPEN i zwycięzców w kategoriach przewidziane są pamiątkowe statuetki. Ewentualne nagrody, ich wartość i wysokość są uzależnione od hojności sponsorów. Na dystansie 46 km w kategorii open przewidziane są nagrody finansowe. Dekoracja zwycięzców odbędzie się około pół godziny po zakończeniu biegów. Nagrody należy odebrać osobiście w czasie dekoracji po zakończeniu biegu. W przypadku nieobecności na dekoracji osoby nagrodzonej, nagroda przepada.

5. Ponadto na dystansie 46 km przeprowadzona zostanie dodatkowa klasyfikacja drużynowa, drużyn co najmniej 3 osobowych (decyduje jednakowo brzmiąca nazwa klubu wpisana przy rejestracji), gdzie zsumowane będą trzy najlepsze miejsca zawodników danej drużyny (im mniejsza suma, tym lepiej), a w przypadku jednakowej sumy miejsc w dalszej kolejności rozstrzygająca suma czasów trzech najlepszych zawodników z teamu (im mniejsza, tym lepiej).

6. W klasyfikacji drużynowej nie będzie osobnej klasyfikacji pań i panów, jednak w ramach drużyny sklasyfikowana musi być przynajmniej jedna kobieta. Przykład: Jeśli w danej drużynie wystartowało trzech panów i jedna pani, i zajęli kolejno 2,4,6 i 8 (kobieta) miejsce, to do klasyfikacji drużynowej liczone będą miejsca dwóch najlepszych panów i pani.

7. Wszelkie protesty uczestnicy biegu mogą składać maksymalnie do 15 minut po zamknięciu biegu u sędziego głównego biegu lub dyrektora, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł (która będzie zwracana w razie pozytywnego rozpatrzenia protestu). Protesty będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję w składzie wyznaczonym przez organizatorów biegu najpóźniej do pół godziny od zakończenia zawodów.

8. Wszystkie biegi są klasyfikowane w ramach Ligi Biegów Górskich.

§ 11

[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy jest Fundacja „Kraina Gór i Jezior” z siedzibą w Tychach (ul. Hutnicza 28, 43-100 Tychy), NIP: 6462980059, REGON: 384824344 (dalej: „organizator”).

2. Podanie przez uczestnika zawodów danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji zawodnika oraz udziału zawodnika w zawodach. Brak podania tych danych uniemożliwi rejestrację uczestnika jako zawodnika, a w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody.

3. Organizator pozyskuje dane osobowe uczestników bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

4. Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, PESEL lub NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, kategorię wiekową, przynależność klubową, wyniki i osiągnięcia sportowe, stan opłacenia kwoty startowego, wizerunek, dane dot. płatności (np. numer rachunku bankowego, dane wpłacającego), dane dotyczące stanu zdrowia. Organizator może ujawnić do publicznej wiadomości, w szczególności przez stronę internetową, w prasie lub informatorach branżowych część wskazanych wyżej danych, w tym: imiona, nazwiska, wyniki sportowe, kategorię wiekową, przynależność klubową, wizerunek uczestnika, w celu publikacji list startowych w zawodach, wyników zawodów oraz relacji z zawodów oraz w celu promocji Imprezy oraz jej sponsorów.

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior 2024, w szczególności w celu rejestracji zawodników, organizacji i przeprowadzenia zawodów, tj. w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych, dot. rejestracji wpłat, rozliczenia podatków od nagród etc. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celu prowadzenia jawnej listy zawodników oraz jawnej klasyfikacji wyników sportowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora  w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a organizatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora  w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celu promocji sportu i kultury fizycznej, poprzez relacjonowanie przebiegu zawodów sportowych, w tym promowania przez organizatora Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora  w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w celu ochrony bezpieczeństwa, w tym zdrowia i życia uczestników zawodów, tj. w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 7. w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących Imprezy, jej kolejnych edycji, wydarzeń oraz promocji związanych z Imprezą, jak również informacji marketingowych partnerów i sponsorów Festiwalu, na podstawie udzielenia dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6. Organizator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz organizatora usługi prawne, usługi IT, usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem klasyfikacji sportowej, w tym pomiaru czasu, sponsorom Festiwalu,  służbom ratunkowym, w tym GOPR oraz pracownikom organizatora.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, których mowa w ust. 5 wyżej.

8. W granicach określonych przez przepisy prawa, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez organizatora, przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. ich sprostowania;
 3. ich usunięcia;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. przenoszenia danych, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionego interesu organizatora.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody , osoba której dane są przetwarzane na tej podstawie może cofnąć zgodę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

10. Osobie, której dane są przetwarzane przez organizatora, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez organizatora danych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 12

[utrwalanie i publikacja wizerunku]

1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z przebiegu zawodów będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania, na których mogą się znaleźć.

2. Fotografie i nagrania wykonane podczas zawodów będą wykorzystywane przez organizatora oraz jego sponsorów i partnerów (lista sponsorów i partnerów znajduje się na stronie internetowej: https://www.maraton3jezior.com)  wyłącznie w celu:

 1. zrelacjonowania przebiegu zawodów;
 2. promocji Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość.

3. Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku w celach, o których mowa w ust. 2 wyżej, podczas odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów. Uczestnik przyjmuje przy tym do wiadomości, że brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody, co jest podyktowane uzasadnionym interesem organizatora oraz sponsorów Imprezy. Organizator musi mieć bowiem możliwość publikowania przynajmniej wizerunków uczestników, którzy stanęli na podium. Kręgu tych uczestników nie da się zaś w chwili obecnej określić.

4. W czasie biegów prowadzone będą prace związane z relacją fotograficzną i relacją video z imprezy. Akredytowani fotoreporterzy i filmowcy będą podani na stronie internetowej biegu w terminie do dnia 10 września 2024 r.

§ 13

[postanowienia końcowe]

1. Ze względów bezpieczeństwa, w porozumieniu z GOPR lub innymi służbami porządkowymi, organizator może zmienić lub, skrócić trasę, przerwać zawody albo przesunąć zawody na inny dzień (np. ze względów pogodowych).  W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja zawodników nastąpi na podstawie tzw. międzyczasów (w punktach kontrolnych) spisanych przez sędziów na trasie. Decyzję w tym zakresie podejmuje organizator, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zawodników.

2. W sytuacji kryzysowej (szczególnie: burze na dużym obszarze, gradobicie, opady śniegu) zawody mogą zostać przełożone na inny termin. Uczestnikom nie przysługuje zwrot opłaty startowej. Zapisani uczestnicy otrzymują automatycznie miejsce na liście startowej zawodów w nowym terminie. W razie rezygnacji uczestnika z zawodów w nowym terminie, organizator dokona kwalifikacji osoby, kolejno z listy rezerwowej. 

3. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy muszą posiadać cały czas przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

4. Organizator nie zapewnia noclegów.

5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie oraz warunki rozgrywania zawodów.

6. Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym, eksponowanym terenie, w którym udzielenie pomocy specjalistycznych służb ratowniczych może wiązać się z długim oczekiwaniem. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Brak wezwania pomocy i udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu na czas trwania imprezy. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w którymkolwiek z biegów rozgrywanych w ramach festiwalu i zaleca indywidualny zakup takiego ubezpieczenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającymi w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia do startu lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

8. Ze względu na dynamikę sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega prawo do modyfikacji regulaminu z powodów niezależnych od siebie i podyktowanych względami bezpieczeństwa jak np. zmiana sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym rygory oraz zalecenia odpowiednich służb państwowych. O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu i Facebooku wydarzenia. Jednocześnie organizator zobowiązuje się, że w razie utrudnień związanych z epidemią nie dojdzie do organizacji biegu wirtualnego zamiast rzeczywistych zawodów.

9. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji regulaminu należy zadawać pod numerem telefonu 664909239 lub 505772738.