Maraton Trzech Jezior
ładowanie strony

Regulamin 2023

Regulamin Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior 2023

 1. Cel imprezy. Celem organizacji Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior (nazywanego dalej festiwalem) jest:
   1. integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz społeczności biegaczy.
   2. promocja zdrowia i aktywnego trybu życia.
   3. promocja walorów turystycznych Beskidu Małego i położonych na jego terenie gmin powiatu bielskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.
   4. promocja kultury ziem górskich.
   5. promocja idei wolontariatu.
   6. ożywienie ruchu turystycznego w miejscowościach położonych w przełomie rzeki Soły w okresie jesiennym oraz promocja tego terenu jako Krainy Beskidzkich Jezior.
 1. Organizator. Organizatorem Festiwalu Górskiego Maraton Trzech Jezior jest fundacja „Kraina gór i jezior” z siedzibą w Tychach (KRS 0000812168) przy współpracy z gminą Porąbka.
 2. Termin imprezy. 15-17 września 2023 r.
 3. Miejsce, trasy i dystanse. Zasadniczą część festiwalu stanowią biegi rozegrane na czterech dystansach:
   1. Czupel Vertical 3,5 km (+600 m), start 15. września od godz. 16.30.
   2. Maraton Trzech Jezior ok. 46 km (dystans główny, +/- 2480 m), start 16. września godz. 8:00.
   3. Rollercoaster ok. 25 km (ok. +/- 1400 m), start 16. września godz. 10:00.
   4. Szlakiem Wołoskich Pasterzy ok. 17 km (ok. +/- 1230 m), start 17. września godz. 9:30.

W każdym z biegów można startować indywidualnie, jako w autonomicznych zawodach. Dodatkowo rozegrana będzie też klasyfikacja wieloetapowa, w ramach której prowadzona będzie łączna klasyfikacja za trzy biegi, dzień po dniu: Czupel Vertical, Maraton Trzech Jezior i Szlakiem Wołoskich Pasterzy (łącznie około 67 km dystansu i około +/- 4300 m).

Starty wszystkich dystansów zostaną zlokalizowane w Międzybrodziu Bialskim. Meta dystansu głównego oraz dystansu 25 km zostanie zlokalizowana w Porąbce, meta dystansu 3,5 km na szczycie Czupla, a biegu Szlakiem Wołoskich Pasterzy w Międzybrodziu Bialskim, w miejscu startu. Vertical zostanie rozegrany w piątkowe popołudnie, Maraton i Rollercoaster w sobotę, a Szlakiem Wołoskich Pasterzy w niedzielę. Trasy zostaną poprowadzone drogami publicznymi, leśnymi i szlakami turystycznymi (ponad 90% trasy) Beskidu Małego, wokół jeziora Międzybrodzkiego. Trasa Czupel Vertical w całości będzie poprowadzona drogami leśnymi. Będą przebiegały przez atrakcyjne widokowo oraz cenne kulturowo i historycznie miejsca zachodniej części Beskidu Małego. Ze względów terenowych powrót z mety Czupel Vertical do Międzybrodzia Bialskiego uczestnicy pokonują na własnych nogach – organizator nie zapewnia transportu. Na trasę verticala zawodnicy będą startowali wg listy startowej w 10-sekundowych odstępach czasowych, a o zwycięstwie zadecyduje czas netto.

 1. Szczegółowy przebieg tras jest podany na stronie internetowej www.maraton3jezior.com.
 2. Limit czasu. Limity czasu na ukończenie biegów wynoszą:
   1. dla Czupel Vertical – 1 godzina 30 minut.
   2. dla Maratonu Trzech Jezior 46 km – 11 godzin.
   3. dla Rollercoaster 25 km – 7 godzin.
   4. dla Szlakiem Wołoskich Pasterzy – 4 godziny.

Limity pośrednie zostaną opublikowane na stronie internetowej w osobnym komunikacie wraz ze szczegółowym przebiegiem trasy.
Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach pośrednich zostaną poproszeni o zejście z trasy biegu. Ewentualna kontynuacja wbrew zasadom Regulaminu oznacza, że taka osoba nie jest już uczestnikiem biegu i pokonuje trasę jako indywidualny turysta.

 1. Znakowanie trasy. Trasa w przeważającej większości jest poprowadzona dobrze oznakowanymi szlakami turystycznymi i to one są podstawowym wyznacznikiem kierunku biegu. Uczestnicy biegu otrzymują mapki z przebiegiem trasy. Ponadto trasa będzie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi (w miejscach zmiany kierunku biegu), jak również taśmami ostrzegawczymi (w regularnych odstępach).
 2. Uczestnictwo w biegu. W biegach festiwalu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:
   1. w dniu biegu mają ukończone 18 lat (wyjątkiem jest Czupel Vertical – tutaj dopuszczamy osoby, które ukończyły w dniu zawodów 16. rok życia oraz posiadają pisemną zgodę opiekuna prawnego złożoną przez opiekuna osobiście w biurze zawodów).
   2. przedstawią organizatorowi pisemne oświadczenie o stanie zdrowia zezwalającym na udział w tego typu wydarzeniach sportowych (według formularza dostępnego w biurze zawodów – wzór dostępny na stronie internetowej biegu), złożenie podpisu na oświadczeniu odbywa się w biurze zawodów w momencie odbierania pakietu startowego.
   3. zaakceptują regulamin biegu.
   4. uiszczą opłatę startową (w pełnej kwocie przeznaczonej na cele organizacyjne festiwalu) w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zapisu na listę startową. W przypadku rejestracji w okresie krótszym niż 7 dni przed zakończeniem zapisów ostatecznym terminem wniesienia i zaksięgowania wpłaty jest dzień 1. września.
 1. Zgłoszenia, limity i opłata wpisowa. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem panelu rejestracyjnego, do którego link zostanie opublikowany na stronie internetowej maraton3jezior.com w terminie od 3. stycznia 2023 roku (20:00) do 31. sierpnia 2023 roku (23:59). W razie wcześniejszego wykorzystania limitu miejsc zapisy zostaną zamknięte przed tym terminem.
  Limit uczestników wynosi:
   1. 150 miejsc – Czupel Vertical.
   2. 400 miejsc – Maraton Trzech Jezior 46 km.
   3. 300 miejsc – Rollercoaster 25 km.
   4. 300 miejsc – Szlakiem Wołoskich Pasterzy.

Z powyższej puli miejsc organizator rezerwuje do swojej dyspozycji 30 miejsc na każdym z dystansów. Limit na poszczególne biegi może zostać zmodyfikowany w zależności od stanu obostrzeń związanych z COVID-19.
Dla każdego dystansu istnieją trzy progi opłaty wpisowej: najniższa do 31. marca 2023 roku, średnia do 31. lipca 2023 roku i najwyższa od 1. sierpnia 2023 roku. Są to odpowiednio:

   1. Czupel Vertical: 70 zł/80 zł/95 zł
   2. Maraton Trzech Jezior 46 km: 195 zł/220 zł/245 zł
   3. Rollercoaster 25 km: 140 zł/160 zł/180 zł
   4. Szlakiem Wołoskich Pasterzy: 130 zł/150zł/170zł

Wieloetapówka (Vertical + Maraton Trzech Jezior + Szlakiem Wołoskich Pasterzy): 350 zł/400 zł/460 zł – warunkiem skorzystania z rabatu jest całościowe opłacenie start (w tytule zamiast dystansu wpisujemy „Grand Prix”). W przypadku rejestracji na wieloetapówkę nie ma możliwości przepisywania pojedynczych biegów na inne osoby. Aby wziąć udział w klasyfikacji wieloetapowej należy zapisać się na każdy z biegów osobno i dokonać jednej opłaty startowej za wszystkie trzy biegi (sumarycznie to niższa kwota niż w przypadku opłacania każdego biegu osobno).

Z opłaty startowej na dystansie Czupel Vertical 3,5 km zwolnieni są wolontariusze festiwalu. Warunkiem jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w biegu organizatorom do dnia 15. sierpnia 2023 roku.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy o indywidualnym indeksie ITRA lub UTMB Index lub RMT >800 p. oraz zawodniczki o indywidualnym rankingu ITRA lub UTMB Index >700 p. (lub RMT >800) pod warunkiem zgłoszenia chęci startu organizatorowi drogą mailową nie później niż do 31 lipca 2023 r. Liczba dostępnych pakietów zwolnionych z opłaty startowej wynosi 30 dla każdego z biegów i o możliwości skorzystania decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata wpisowa jest przeznaczona na cele organizacyjne biegu i atrakcji towarzyszących. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio na konto fundacji. W przypadku zmiany progu cenowego przy wpłacie bezpośrednio na konto fundacji decydująca jest data zaksięgowania przelewu.

Dane do przelewu:

PLN:
Fundacja „Kraina gór i jezior”
nr rachunku: 80 1600 1462 1880 8788 1000 0001
BNP Paribas
W tytule przelewu należy wpisać IMIĘ, NAZWISKO BIEGACZA ORAZ DYSTANS na przykład: Jan Nowak, 46 km
Dane dla opłat zagranicznych (wysokość opłat euro) – Payments in Euro:

Before 31.03.2023 1.04.2023-31.07.2023 01.08.2022-31.08.2023
Maraton Trzech Jezior 46 km 45 EURO 51 EURO 57 EURO
Rollercoaster 25 km 33 EURO 37 EURO 41 EURO
Szlakiem Wołoskich Pasterzy 17 km 32 EURO 35 EURO 39 EURO
Czupel Vertical 3,5 km 17 EURO 19 EURO 21 EURO
Grand Prix Multistage: 3,5 km + 46 km + 17 km 85 EURO 95 EURO 105 EURO

Name of recipient: Fundacja „Kraina gór i jezior”
Account number: 80 1600 1462 1880 8788 1000 0001
BNP Paribas
IBAN: PL
SWIFT: PPABPLPKXXX
Transfer title: RUNNER’S NAME AND SURNAME, DISTANCE e.g.: Jan Nowak, 45 km

Organizator ma prawo usunąć z listy startowej zawodników, którzy nie dokonają opłaty startowej w regulaminowym terminie 7 dni od daty zapisu.
W razie rezygnacji z biegu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 20. sierpnia 2022 roku możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na inna osobę. Warunkiem przeniesienia pakietu jest skuteczne poinformowanie o tym fakcie organizatorów biegu pocztą e-mail (z adresu mailowego podanego przy rejestracji) przez osobę rezygnującą z uczestnictwa nie później niż 20. sierpnia 2022 roku oraz uregulowanie dopłaty za przeniesienie numeru w wysokości 20 zł na konto Fundacji. Ewentualne rozliczenia z tym związane dokonują się bezpośrednio między osobą przenoszącą i przejmującą pakiet, bez udziału organizatora.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy, usługę elektronicznego pomiaru czasu, napoje i artykuły spożywcze na punktach regeneracyjnych, posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu, pamiątkowy gadżet (w przypadku etapówki jeden gadżet dla całego cyklu), medal dla uczestników, którzy ukończyli bieg w limicie czasu, worek depozytowy, ewentualne dodatkowe gadżety w zależności od uzyskanych środków sponsorskich, zabezpieczenie przedmedyczne trasy biegu, transport autokarem z Porąbki do Międzybrodzia na start biegu oraz powrotny z Porąbki do Międzybrodzia (dla uczestników dystansów 46 km i 25 km, aby skorzystać z tej możliwości konieczne jest zaznaczenie takiej opcji w panelu rejestracyjnym).

 1. Bezpieczeństwo. W ramach festiwalu rozgrywane są trudne technicznie biegi górskie, w których uczestnictwo wiąże się z ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników charakterystycznym dla tego rodzaju biegów. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator biegu zapewnia pomoc przedmedyczną w strefie mety (w przypadku verticala na starcie) oraz kilka punktów z doraźną pomocą przedmedyczną na trasie zawodów (rozstawienie zespołów w zależności od trudności danego odcinka).

W razie kontuzji lub problemów zdrowotnych uczestnik biegu jest zobowiązany – o ile jest w stanie – do poinformowania o tym biura zawodów (kontakt telefoniczny podany na numerze startowym). Biegacze, którzy spotkają na trasie innego uczestnika potrzebującego pomocy są zobowiązani do jej udzielenia, a w razie konieczności doprowadzenia do najbliższego zespołu pomocy przedmedycznej lub poinformowania najbliższego zespołu o zaistniałej sytuacji. W przypadku poważnej kontuzji lub omdlenia należy poinformować niezwłocznie biuro zawodów oraz zaczekać z osobą poszkodowaną na dotarcie zespołu pomocy przedmedycznej. Odmowa lub zaniechanie udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją.
W razie rezygnacji z dalszego uczestnictwa z biegu uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym koordynatora biegu lub koordynatora biura zawodów (kontakt telefoniczny podany na numerze startowym). W przeciwnym razie organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji, będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał poinformowania organizatorów o rezygnacji z biegu.
W momencie odbioru pakietu w biurze zawodów uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia numeru telefonu do osoby kontaktowej w razie zaistnienia wypadku na trasie biegu.
W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, którym pozwala na to stan zdrowia. W razie wątpliwości, co do stanu zdrowia organizator przed rejestracja sugeruje konsultację lekarską. Uczestnicy biegną na własną odpowiedzialność, co potwierdzają pisemnym oświadczeniem podpisywanym w biurze zawodów.

Wyposażenie obowiązkowe:

Uczestnicy dystansów 46 km, 25 km, 17 km mają obowiązek być wyposażeni w:

 • naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem koordynatora biura zawodów, koordynatora biegu oraz GOPR oraz zainstalowaną aplikacją „Ratunek” (o ile ich aparat telefoniczny na to pozwala).
 • bidon/softflask/bukłak/lub jakikolwiek pojemnik z napojem o minimalnej objętości 0,5 l (na punktach nie będzie kubków jednorazowych),
 • folia NRC o minimalnych rozmiarach 140cmx100cm,
 • numer startowy z chipem do pomiaru czasu,
 • dokument tożsamości.
 • bandaż elastyczny,
 • kurtka przeciwdeszczowa z kapturem,
 • nakrycie głowy.

Elementy pogrubioną czcionką mogą być usunięte z wyposażenia obowiązkowego w razie sprzyjających prognoz pogody, jednak ostateczny komunikat w tej sprawie zostanie wydany najpóźniej na 24 godziny przed startem danego biegu.

Dla dystansu 46 km dodatkowo:

 • drugi kubek wielorazowy (lub drugi pojemnik typu bukłak, softflask czy butelka) o dowolnej pojemności. Ze względu na limit czasu 11h i wcześnie zapadający o tej porze roku zmrok osobom przewidującym bieg „na limit” czasu zalecanajest również latarka czołowa z naładowanymi bateriami/akumulatorami oraz czerwona lampka do zamontowania na plecaku po zapadnięciu zmroku lub elementy odblaskowe na plecaku biegowym.

Czupel Vertical:

 • numer startowy z chipem do pomiaru czasu
 • dokument tożsamości
 • folia NRC o minimalnych wymiarach 140cm x 100 cm

Organizator ma prawo weryfikować wymagane wyposażenie i nie dopuścić do startu osób, które nie spełniają regulaminowych wymogów. W razie wykluczenia uczestnika na skutek niedopełnienia regulaminowych wymogów wyposażenia opłata za bieg nie podlega zwrotowi. Ponadto wyposażenie może być kontrolowane bezpośrednio przed startem oraz na trasie biegu. Kontroli obowiązkowej podlega 5 najszybszych zawodników i 5 najszybszych zawodniczek dystansu 46 km. Brak jednego elementu wyposażenia może skutkować karą czasową – 20 minut, dwóch – 40 minut. Brak trzech elementów skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.

Biegi odbywają się po szlakach turystycznych, a w kilku miejscach również po drogach leśnych i publicznych. Uczestnicy są zobowiązani do umożliwienia innym turystom korzystania ze szlaku. Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego. Szczególną ostrożność należy zwrócić w miejscach przekraczania dróg publicznych.

Biegi odbędą się niezależnie od pogody, a decyzję o uczestnictwie podejmuje na własną odpowiedzialność uczestnik biegu. Jednak w razie gwałtownego załamania pogody lub ostrzeżeń meteo IMGW a także innych powodów podyktowanych bezpieczeństwem uczestników organizator ma prawo zmienić godzinę startu, a w skrajnie niebezpiecznej sytuacji, po konsultacji ze służbami bezpieczeństwa, ze względów bezpieczeństwa przełożyć bieg na inny termin lub dokonać modyfikacji trasy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

Na 15 minut przed startem przeprowadzona zostanie krótka odprawa dla uczestników biegu, podczas której przekazane zostaną konieczne informacje bieżące. Obecność na odprawie jest obowiązkowa. Pełna odprawa zostanie również zorganizowana w transmisji online 14. września o godzinie 20:00.

ZE WZGLĘDU NA WYMAGAJĄCE I TRUDNE TECHNICZNIE TRASY BIEGÓW ORGANIZATOR ZACHĘCA UCZESTNIKÓW DO WYKUPIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA CZAS BIEGU, OBEJMUJĄCEGO UCZESTNICTWO W TEGO TYPU WYDARZENIACH.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu na czas trwania imprezy. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w którymkolwiek z biegów rozgrywanych w ramach festiwalu i zaleca indywidualny zakup takiego ubezpieczenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającymi w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia do startu lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 1. Ochrona przyrody. W lesie jesteśmy gośćmi. Uszanujmy to, jak również inne osoby korzystające z wypoczynku w górach. Zabrania się zaśmiecania terenu, po którym przebiega trasa biegu. Śmieci, które wyprodukują zawodnicy (np. opakowania po żelach, napojach) należy zabrać ze sobą. Śmieci wyprodukowane na punktach regeneracyjnych należy pozostawić na tych punktach w workach lub innych miejscach do tego przeznaczonych (zgodnie z zasadą segregowania śmieci). Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy biegu.

Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować dyskwalifikacją uczestnika lub karą czasową (do decyzji organizatora).

 1. Punkty kontrolne. Na trasie zlokalizowane zostaną punkty sędziowsko-kontrolne. O ich rozmieszczeniu zadecyduje organizator biegu. W związku z tym uczestnicy biegu mają obowiązek biec z numerem startowym przypiętym w widocznym miejscu z przodu (np. na klatce piersiowej lub na wysokości pasa). Biegacze mają też obowiązek potwierdzenia numeru na żądanie sędziego. Nie odnotowanie obecności zawodnika na punkcie kontrolnym skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
 1. Biuro zawodów będzie czynne:
   1. w dniu 15. września od godziny 14:30 do 21:30 (wszystkie dystanse).
   2. w dniu 16. września od godziny 6:00 do 7:30 (dla dystansu 46 km, 25 km), od godziny 8:00 do 9:30 (dla dystansu 25 km).
   3. w dniu 17. września od godziny 7:00 do 9:00 (17 km).

O miejscu jego zlokalizowania organizator poinformuje najpóźniej 10. września 2022 roku za pośrednictwem strony internetowej biegu maraton3jezior.com.
Pakiety startowe uczestnicy odbierają osobiście. Dla potwierdzenia tożsamości wymagane jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).

 1. Klasyfikacje i nagrody. Biegi mają charakter towarzyski, jednak prowadzone są również klasyfikacje. Podstawowa klasyfikacją jest klasyfikacja OPEN mężczyzn i OPEN kobiet. Ponadto na dystansach vertical, 46 km i 17 km prowadzone są klasyfikacje w kategoriach wiekowych:
   1. M18/K18 – zawodnicy/zawodniczki z roczników 2005-1989.
   2. M35/K35 – zawodnicy/zawodniczki z roczników 1988-1974.
   3. M50+/K50+ – zawodnicy/zawodniczki z rocznika 1973-1964.
   4. M60/K60 – zawodnicy z rocznika 1963 i starsi.

Na dystansie Rollercoaster 25 prowadzona jest wyłącznie kategoria OPEN.

Klasyfikacja wieloetapowa: prowadzona będzie wyłącznie OPEN, osobno dla kobiet i mężczyzn. W ramach tej klasyfikacji w pierwszej kolejności przyznawane będą punkty za miejsca w poszczególnych biegach (wg poniższej tabeli) i to suma punktów z trzech biegów będzie decydowała o kolejności w klasyfikacji końcowej Grand Prix Trzech Jezior. W razie jednakowej liczby punktów dodawane będą czasy z trzech poszczególnych biegów (Czupel Vertical, Maraton Trzech Jezior, Szlakiem Wołoskich Pasterzy). Spośród zawodników o jednakowej liczbie punktów wyższe miejsce w klasyfikacji zajmie zawodnik o niższej sumie czasów. Aby zostać sklasyfikowanym w Grand Prix trzeba ukończyć wszystkie trzy biegi.

Punktacja miejsc dla uczestników Grand Prix:
(miejsce – punkty)
1. – 40 p.
2. – 35 p.
3. – 31 p.
4. – 28 p.
5. – 25 p.
6. – 23 p.
7. – 21 p.
8. – 19 p.
9. – 17 p.
10. – 16 p.
11. – 15 p.
12. – 14 p.
13. – 13 p.
14. – 12 p.
15. – 11 p.
16. – 10 p.
17. – 9 p.
18. – 8 p.
19. – 7 p.
20. – 6 p.
21. – 5 p.
22. – 4 p.
23. – 3 p.
24. – 2 p.
25 – 1 p.

Dla najlepszych trójek OPEN i zwycięzców w kategoriach przewidziane są pamiątkowe statuetki. Ewentualne nagrody, ich wartość i wysokość są uzależnione od hojności sponsorów. Na dystansie 46 km w kategorii open przewidziane są nagrody finansowe. Dekoracja zwycięzców odbędzie się około pół godziny po zakończeniu biegów. Nagrody należy odebrać osobiście w czasie dekoracji po zakończeniu biegu. W przypadku nieobecności na dekoracji osoby nagrodzonej, nagroda przepada.
Ponadto na dystansie 46 km przeprowadzona zostanie dodatkowa klasyfikacja drużynowa, drużyn co najmniej 3 osobowych (decyduje jednakowo brzmiąca nazwa klubu wpisana przy rejestracji), gdzie zsumowane będą trzy najlepsze miejsca zawodników danej drużyny (im mniejsza suma, tym lepiej), a w przypadku jednakowej sumy miejsc w dalszej kolejności rozstrzygająca suma czasów trzech najlepszych zawodników z teamu (im mniejsza, tym lepiej).
W klasyfikacji drużynowej nie będzie osobnej klasyfikacji pań i panów, jednak w ramach drużyny sklasyfikowana musi być przynajmniej jedna kobieta. Przykład: Jeśli w danej drużynie wystartowało trzech panów i jedna pani, i zajęli kolejno 2,4,6 i 8 (kobieta) miejsce, to do klasyfikacji drużynowej liczone będą miejsca dwóch najlepszych panów i pani.

 1. Protesty zawodnicze. Wszelkie protesty uczestnicy biegu mogą składać maksymalnie do 15 minut po zamknięciu biegu u sędziego głównego biegu lub dyrektora, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł (która będzie zwracana w razie pozytywnego rozpatrzenia protestu). Protesty będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję w składzie wyznaczonym przez organizatorów biegu najpóźniej do pół godziny od zakończenia zawodów.
 2. Liga Biegów Górskich. Wszystkie biegi są klasyfikowane w ramach Ligi Biegów Górskich.
 3. Relacja fotograficzna i video. W czasie biegów prowadzone będą prace związane z relacją fotograficzną i relacją video z imprezy. Akredytowani fotoreporterzy i filmowcy będą podani na stronie internetowej biegu najpóźniej 10. września 2023 roku. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie biegu, w mediach i mediach społecznościowych oraz materiałach mających na celu promocję festiwalu.
 4. Dane osobowe. Uczestnicy biorący udział w biegu wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, wyrażoną poprzez akceptację tego Regulaminu, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem biegu.
Administratorem danych osobowych uczestników jest:

Fundacja „Kraina gór i jezior” z siedzibą w Tychach KRS 00008121168
Cel przetwarzania: organizacja festiwalu biegowego.
Podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do wykonania umowy.
Odbiorcy danych: dane osobowe nie będą nikomu przekazywane poza firmami/organizacjami, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usługi organizacji festiwalu (np. usługa pomiaru czasu), względnie mogą być udostępnione uprawnionym organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Rejestracja uczestnika biegu odbywa się za pośrednictwem platformy rejestracyjnej operatora pomiaru czasu – firmy BGTimeSport. Dokonując rejestracji, Uczestnik biegu przekazuje swoje dane Partnerowi Organizatorów.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  2. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  3. inne prawa określone w informacji szczegółowej.
 1. Ze względu na dynamikę sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega prawo do modyfikacji regulaminu z powodów niezależnych od siebie i podyktowanych względami bezpieczeństwa jak np. zmiana sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym rygory oraz zalecenia odpowiednich służb państwowych.

O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu i Facebooku wydarzenia. Jednocześnie organizator zobowiązuje się, że w razie utrudnień związanych z epidemią nie dojdzie do organizacji biegu wirtualnego zamiast rzeczywistych zawodów.

 1. Postanowienia końcowe. Wszelkie pytania dotyczące interpretacji regulaminu należy zadawać pod numerem telefonu 664909239 lub 505772738. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom biegu.