Maraton Trzech Jezior
ładowanie strony

PROGRAM FESTIWALU 2023

27 sierpnia 2023

[eng. version below]

Program festiwalu Maraton Trzech Jezior 2023

Czwartek 14 września

20:00 – odprawa przedstartowa online (via fb/informatory wysyłane via email)

Piątek 15 września

14:30-21:30 Biuro Zawodów: wszystkie dystanse (OWR Silesia, ul. Brodek 4, Międzybrodzie Bialskie)
16:30 START CZUPEL VERTICAL (ul. Brodek, Międzybrodzie Bialskie)
19:00 DEKORACJA VERTICALA I PREZENTACJA ELITY BIEGÓW 46 km, 25 km i 17 km (OWR Silesia – sala konferencyjna I piętro, ul. Brodek 4, Międzybrodzie Bialskie)

Sobota 16 września

6:00-7:30 Biuro Zawodów dla uczestników trasy M3J 46 km: (OWR Silesia, ul. Brodek 4, Międzybrodzie Bialskie)
7:20 Rozpoczęcie transmisji live z trasy Maratonu (kanały FB i Youtube)
8:00 START biegu MARATON TRZECH JEZIOR 46 KM (ul. Brodek, Międzybrodzie Bialskie)
8:05-9:30 Biuro Zawodów dla uczestników biegu Rollercoaster 25 km (OWR Silesia, ul. Brodek 4, Międzybrodzie Bialskie)
10:00 START biegu ROLLERCOASTER 25 KM (ul. Brodek, Międzybrodzie Bialskie)
11:45 Zamknięcie punktu przeł. Przegibek (limit pośredni M3J)
11:00-18:00 Expo (Porąbka Stadion)
11:15-13:15 Strefa Małego Maratończyka: Animacje i zabawy dla dzieci z BajaBongo Party (Porąbka Stadion LKS, ul. Stadionowa)

11:45/12:00 POWITANIE ZWYCIĘZCY MARATONU (Porąbka, Stadion LKS)
11:50/12:00 POWITANIE ZWYCIĘZCY ROLLERCOASTERA (Porąbka, Stadion LKS)
12:30/12:45 POWITANIE ZWYCIĘŻCZYNI TRASY ROLLERCOASTER (Porąbka Stadion LKS).
12:35/12:50 POWITANIE ZWYCIĘŻCZYNI MARATONU (Porąbka Stadion).

15:00 Zamknięcie punktu Czernichów Szkoła (limit pośredni M3J/R)
15:30 Strefa Małego Maratończyka: Animacje i zabawy dla dzieci z BajaBongo Party (Porąbka Stadion)
16:30 Biegi dziecięce (Porąbka Stadion)
17:00 Zamknięcie biegu Rollercoaster (limit czasu)
17:30 Dekoracja Biegów Dziecięcych
18:00 Zamknięcie punktu PKL Góra Żar (limit pośredni M3J)
19:00 Zamknięcie mety M3J
19:00-22:00 CEREMONIA DEKORACJI MARATONU I ROLLERCOASTERA (Porąbka Stadion).
19:00 AFTERPARTY (grill, losowanie nagród, zabawa z DJ – Porąbka Stadion).

Niedziela 17 września

7:00-9:00 Biuro Zawodów (OWR Silesia, ul. Brodek 4, Międzybrodzie Bialskie)
9:30 START BIEGU SZLAKIEM WOŁOSKICH PASTERZY (ul. Brodek, Międzybrodzie Bialskie)
11:00/11:10 POWITANIE ZWYCIĘZCY BIEGU SWP (ul. Brodek, Międzybrodzie Bialskie)
11:15/11:20 POWITANIE ZWYCIĘŻCZYNI BIEGU SWP (ul. Brodek, Międzybrodzie Bialskie)
12:15 Zamknięcie punktu Czernichów Szkoła
13:30 Zamknięcie mety biegu SWP
14:00 CEREMONIA DEKORACJI BIEGU SWP, FINISHERÓW GRAND PRIX TRZECH JEZIOR I ZAMKNIĘCIE FESTIWALU (ul. Brodek, Międzybrodzie Bialskie).

ENG. VERSION

Programme of the Three Lakes Marathon Festival 2023

Thursday 14 September

20:00 – online pre-start briefing (via fb/information sent via email)

Friday 15 September

14:30-21:30 Race Office: all distances (OWR Silesia, 4 Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
16:30 START VERTICAL (Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
19:00 AWARD CEREMONY OF THE VERTICAL AND PRESENTATION OF THE ELITE RUNNERS 46 km, 25 km and 17 km (OWR Silesia – 1st floor conference room, 4 Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)

Saturday 16 September

6:00-7:30 Race Office for participants of M3J 46 km route: (OWR Silesia, 4 Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
7:20 Start of live transmission from the Marathon route (FB and Youtube channels)
8:00 START OF THE THREE LAKES MARATON 46 KM (Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
8:05-9:30 START OF ROLLERCOASTER RACE 25 km (OWR Silesia, 4 Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
10:00 START OF ROLLERCOASTER 25 KM (Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
10:45 Closing point of the mountain pass. Przegibek (intermediate limit M3J)
11:00-18:00 Expo (Porąbka Stadium)
11:15-13:15 Little Marathoner Zone: Animations and games for children with BajaBongo Party (Porąbka LKS Stadium, Stadionowa Street)
11:45/12:00 WELCOME TO THE MARATON WINNER (Porąbka, LKS Stadium)
11:50/12:00 WELCOME OF THE ROLLERCOASTER WINNER (Porąbka, LKS Stadium)
12:30/12:45 WELCOME OF THE ROLLERCOASTER WINNER (Porąbka, LKS Stadium).

12:35/12:50 WELCOME OF THE MARATON WINNER (Porąbka Stadium).
15:00 Closing of the Czernichów School point (intermediate limit M3J/R)
15:30 Little Marathoner Zone: Animations and games for children with BajaBongo Party (Porąbka Stadium)
16:30 Children’s run (Porąbka Stadium)
17:00 Closing of the Rollercoaster Race (time limit)
17:30 Decoration of Children’s Races
18:00 Closing of the point PKL Góra Żar (intermediate limit M3J)
19:00 Closing of the finish line M3J
19:00-22:00 MARATON AND ROLLERCOASTER AWARD CEREMONY (Porąbka Stadium).
19:00 AFTERPARTY (barbecue, prize draw, party with DJ – Porąbka Stadion).

Sunday 17 September

7:00-9:00 Race Office (OWR Silesia, 4 Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
9:30 a.m.-9:30 a.m. START OF THE WALLACHIAN SHEPHERDS TRAIL (Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
11:00/11:10 WELCOME TO THE WINNER OF THE SWP RACE (Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
11:15/11:20 WELCOME OF THE SWP RACE WINNER (Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie)
12:00 Closing of the finish line Czernichów School
13:30 Closing of the finish line of the SWP run
14:00 AWARD CEREMONY of the SWP RUN, FINISHERS OF THE GRAND PRIX OF THREE LAKES and CLOSE OF THE FESTIVAL (Brodek Street, Międzybrodzie Bialskie).

    Leave a comment